Introduction to crystallography: we’ll start growing crystals of various salts, look at them with microscopes, compare with a crystallography database.

Pradėsime auginti duskų kristalus, o kas gausis - nežino niekas. Užaugintus ir augančius kristalus galėsime stebėti per mikroskopą ir palyginti su kristaloslopinės bazės informacija.