Hackaday.io organizuoja pasaulinę brainstorminimo ir kūrybos dieną - progą hakeriams visame pasaulyje susėsti ir sugalvoti hardware'o pasaulio gerinimui.

Ta proga Technariume kursime idėjas pigiems ir efektyviems Camera Traps sukurti. Tokią įrangą laukinės gyvūnijos stebėjimui galėtų pritaikyti Citizen Science projektai visame pasaulyje, jie galėtų tapti prieinama priemone gyvūnijos išsaugojimui ir edukaciniams projektams vykdyti besivystančiose šalyse, ir t.t.

Jei turite žinių, minčių ir/ar noro jomis pasidalinti - užsukit, ir galvokim kartu! Jei turite būsimam hardware'ui galimai praversiančių dalių (pvz., Raspberry Zero, PI ar Arduino) - irgi atsineškit.

Laukiamas dienos rezultatas: išdirbta Camera Traps idėja, su kuria bandysime dalyvauti the Hackaday Prize Design Concept Challenge.