Šį ketvirtadienį 2016-04-14, 19 val., Technariumo patalpose vyks diskusija prie kavos intelektinės nuosavybės klausimais.

Preliminari diskusijos tema - taikomieji atvirųjų licencijų taikymo aspektai ir reali teisinė praktika. Svečiuose - įmonės, konsultuojančios
intelektinės nuosavybės klausimais, teisininkė Jūratė.