Keramikos antradieniai Technariume

Techanriumo Keramikos dirbtuvėj steigiam reguliarų veiksmą – antradieniais nuo 18 val. dirbtuvė atvira lipdymo eksperimentams. Spalio 23 dieną keramikos ofisiukas bus atviras, stalai nutuštinti, gėlės palaistytos, medžiagos ir įrankiai padėti po ranka.

Ateiti turėtų nežinantys, kaip pradėti lipdyti ir tie, kas tą puikiai moka, bet ieško erdvės su bendradarbiais. Mes šiokį tokį patarimų bagažą turim, bet lentynų naujom žiniom dar yra. Noras dalintis ir prisidėti yra faina, nes bendruomenė ir mokymasis vieniem iš kitų yra gyvenimo pagrindas. Bent jau Technariume.

Kviečiam penkių pirmų užsiėmimų serijai, po kurių įvyks tęstinumas. Per juos galėsit išbandyt naujas technikas, pasigamint dirbinių, prisijaukinsit erdvę, save joje ir Naują Vilnią.

💸Kainos nėra, aukos priimamos. Renginius remia Vilniaus miesto savivaldybė.


Science Hacking meetup tomorrow!

Introduction to crystallography: we’ll start growing crystals of various salts, look at them with microscopes, compare with a crystallography database.

Pradėsime auginti duskų kristalus, o kas gausis - nežino niekas. Užaugintus ir augančius kristalus galėsime stebėti per mikroskopą ir palyginti su kristaloslopinės bazės informacija.

Silkscreening restarted

Z.L.’s band is going on tour and he wanted to make some swag to bring on the road. It was a good occasion to unpack and set up our silkscreening gear at the new space.

A two-colour T-shirt:

The stencil:

We’re using 2 component emulsion from http://lipnus.lt, Jacquard Versatex water-based inks and Fruit of the Loom t-shirts.

The main process is described in another post, except for the fact that now we have a decent silkscreening press and use an IR heater to cure the inks.

Elektronikos pirmadienis bus Rugsėjį

Ateinantį pirmadienį Rugpjūčio 27 “Elektronikos pirmadienio” nebus - mes atostogaujame. Lauksime Rugsėjį - 3d - elektronikos pirmadienis, 7d Hack and Tell!

Menininkų rezidencijų programa Technariume: kritiška inžinerija

[EN below]

Skelbiame kvietimą dalyvauti menininkų rezidencijose Technariume, kuriant aktualaus, kritiško, apie technologijų poveikį visuomenei ir aplinkai diskutuojančio meno projektus.

Atrinkti dalyviai turės galimybę 8 savaites kurti Technariume, bendradarbiauti su techniniais kūrėjais bei naudotis Technariumo įranga: elektronikos ir biochemijos laboratorijų įranga,  lazerinio pjovimo, CNC frezavimo, 3D spausdinimo, metalo ir medžio apdirbimo įranga, keramikos, šilkografijos, siuvimo dirbtuvėmis, radijo ryšio stotimi ir kt.

Dalyvių vertinimo kriterijai:

aktualumas: atitikimas dalyvių konkurse skelbiamoms temoms, socialinis ir meninis aktualumas

inovatyvumas: meninių ir technologinių sprendimų unikalumas ir sudėtingumas

praktinis įgyvendinamumas rezidencijos metu, paraiškos techninis pagrįstumas

tarpdiscipliniškumas, bendradarbiavimo su Technariumo dirbtuvių nariais ir visuomene, jų įtraukimo ir lygiaverčio dialogo perspektyva.

Trumpą numatomo projekto aprašymą iki rugsėjo 15 d. kviečiame siųsti adresu opit(a)technarium.lt.

Daugiau apie kvietimą:

“Kritiška inžinerija” šią rezidencijų programą vadiname neatsitiktinai: 2011 m. J. Oliver, G. Savičić ir D. Vasiliev sukurtas Kritiškos Inžinerijos manifestas (https://criticalengineering.org/) teigia: “Kuo labiau esame priklausomi nuo technologijų, tuo labiau būtina tyrinėti ir parodyti jų veikimo principus”.  Analogiškai, visuomenei ignoruojant technologinės kilmės procesus, protokolus, logiką ir pasekmes, mes nebegalime prasmingai šių procesų kontroliuoti ir aprašyti. Kai technologijos ir infrastruktūros tampa nebepermatomos, technologinis progresas tampa kažkuo, kas mus ištinka. Pastaraisiais metais vis labiau ryškėja būtinybė suvokti ir kritiškai reaguoti į šiuo metu vykstančius greitėjančio technologinio progreso procesus ir jų pasekmes: nematomus globalius informacijos tinklus ir infrastruktūras, automatizaciją ir vis trapėjančius darbo santykius, interneto centralizaciją, masinį sekimą ir savicenzūrą, individualizuotos algoritminės dėmesio kontrolės, mašinų mokymosi bei dirbtinio intelekto keliamus etinius klausimus. Taip pat, ribų tarp fizinės ir virtualiosios tikrovės blukimą, atviro kodo, decentralizacijos bei dalinimosi kultūrą, skaitmenizuotą gamybą, Antropoceno amžių, technologijų kontekste besikeičiančias lyčių sampratas, lengvai prieinamas ir mėgėjų naudojamas biotechnologijas, netolygų skaitmeninį raštingumą ir kt.

Kritinė inžinerija skatina ne tik tiesioginį, tariamai neutralų technologinį raštingumą, bet kviečia pažiūrėti į technologijas ir jų naudojimą kritiškai, nenustojant klausti, kas yra juodų dėžių viduje? Kam tai naudinga? Kas lieka nutylėta ir nematoma? Kokią rolę technologijos siūlo jų vartotojui? Kaip galime jas aktyviai dekonstruoti, stebėti, perdaryti, panaudoti savo tikslams, formuoti bendrą ateitį?

Programą remia Vilniaus miesto savivaldybė.

[EN]

image

([miceuz] programming a forklift for R. Narkus exhibition, 2017)

We invite to take part in artist residency programme titled “Critical engineering” at Technarium hackerspace – an open, community-run, non-commercial workshop with a wide range of equipment and facilities.

The residents will be invited to use the workspaces and equipment at Technarium, forge mutually beneficial links with hackers, scientists, craftspersons and engineers and get technical support and advice during their 8-week residencies.

The residents will be selected via an open call, and evaluated based on these criteria:

– relevance and topicality: artistic, social and technological relevance to the topics described in the open call

– innovativeness: the artist plans to employ unique and challenging artistic and technological approaches

– practical feasibility: technical soundness of the proposed project, reasonable timescale and scope

– interdisciplinarity and dialogue: perspective of collaboration, co-creation and inclusive dialogue with both the wider society and technologists

Please send a short description of a planned project to opit(a)technarium.lt until 15/09.

More about the call:

The residence program is titled “Critical Engineering”, after the manifesto by J. Oliver, G. Savičić and D. Vasiliev (2011, https://criticalengineering.org/). It claims: “The greater the dependence on a technology, the greater the need to study and expose its inner workings, regardless of ownership or legal provision”. 

If societies ignore technological change, its protocols, logic and human consequences, we are no longer able to control and describe it: rather, the technological change is something that is inflicted on us. There is a pressing need to see, understand, internalise and react to technologies and their consequences: the invisible global information infrastructures, automatisation and precarity of work, reality of the Anthropocene, centralisation of the Internet, mass surveillance and self-censorship, urgent ethical questions posed by targeted algorithmic attention control and propaganda, machine learning and artificial intelligence. Important facets of technological progress also include the blurring edges between physical and virtual realities, the culture of open source, de-centralisation and sharing, digital manufacturing, gender and technology, easy access to biotechnology, uneven digital literacy and many others. 

Art is a critical tool for looking at technologies and their use in a critical way, asking: what remains hidden and invisible? Who benefits from new technologies? Who is the product? How can we actively observe, deconstruct, reverse-engineer, hack new technologies? How can we perceive and shape the world of the immediate future, how to even imagine it beyond old dystopias?

We prefer the broader meaning of the term “hacker” – we define hackerdom as being someone who wants to understand the basics of a system, who finds unintended uses for and improvements to things and processes, who actively cares about shaping and improving one’s environment and sharing their knowledge. We are a diverse community that has a long history of collaboration with artists and cultural institutions.

The programme is partially supported by Vilnius city municipality.

Haas VF-2 CNC mill

Last week we brought in a new machine to our metal workshop – a Haas VF-2 vertical mill.

image

It features through-spindle cooling, 20-pocket tool changing carousel, 762mm X-axis, 406mm Y axis, 508 Z axis.

image
image

We’ll set it up during the summer and will use it for precision mechanics milling, prototyping, manufacturing.